Aktualności

ŚDS Wisznice

Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych!

Więcej

ŚDS Wisznice

Weso??ych ??wi?t Bo??ego Narodzenia!

Więcej

ŚDS Wisznice

Projekt: "Us??ugi spo??eczne w Gminie Wisznice"

Więcej

ŚDS Wisznice

Projekt: "Us??ugi spo??eczne w Gminie Wisznice"

Więcej

ŚDS Wisznice

Bal Karnawa??owy

20 lutego 2020 roku, w T??usty Czwartek, uczestnicy ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach wzi?li udzia?? w Balu Karnawa??owym organizowanym ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Weso??ych ??wi?t!

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu