Aktualności

ŚDS Wisznice

Bal Karnawa??owy

20 lutego 2020 roku, w T??usty Czwartek, uczestnicy ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach wzi?li udzia?? w Balu Karnawa??owym organizowanym ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Weso??ych ??wi?t!

Więcej

ŚDS Wisznice

Wigilia

17 grudnia 2019 roku w ??rodowiskowym Domu Samopomocy w Wisznicach odby??o si? uroczyste spotkanie wigilijne.

Więcej

ŚDS Wisznice

O??rodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy

  W dniach 17-23.11.2019 r. przebywali??my na turnusie rehabilitacyjnym w o??rodku Polanika w Chrustach. Podczas turnusu uczestnicy korzystali z ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Warsztaty z papierowej wikliny

W dniach 28-29.11.2019 r. go??cili??my w naszym Domu pana Marcina Luba??skiego z Fundacji Kracja Magia R?k, kt??ry przeprowadzi?? warsztaty z ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Aktualizacja - zaproszenie do z??o??enia oferty cenowej na organizacj? pobytu dla uczestnik??w ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu