Aktualności

ŚDS Wisznice

Zaproszenie do z??o??enia oferty cenowej na organizacj? pobytu dla uczestnik??w ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach

Więcej

ŚDS Wisznice

Si??ownia zewn?trzna

Korzystaj?c z pi?knej pogody wybrali??my si? na spacer oraz na si??owni?. To ju?? kolejna wizyta w tym miejscu a uczestnicy zawsze ch?tnie ...

Więcej

ŚDS Wisznice

"Fascynuj?cy ??wiat paj?k??w i skorpion??w"

W Gminnym O??rodku Kultury i O??wiaty w Wisznicach ogl?dali??my niecodzienn? wystaw? edukacyjn?. Odwa??ni uczestnicy mieli okazj? trzyma? ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Wycieczka do Firleja

W dniach 03-05.06.2019 r. przebywali??my nad jeziorem Firlej.  Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z wyjazdu znajduj?cych si? w Galerii.

Więcej

ŚDS Wisznice

V Maj??wka Integracyjna w Mi?dzylesiu

23 maja 2019 roku uczestniczyli??my w V Maj??wce Integracyjnej "Jestem wi?c ta??cz?" w Mi?dzylesiu. Podczas zabawy korzystali??my z fotobudki, ...

Więcej

ŚDS Wisznice

?wiczenia na ??wie??ym powietrzu

Korzystaj?c z faktu, ??e na miejscowym stadionie powsta??a si??ownia oraz dopisywa??a pogoda wybrali??my si? na ?wiczenia na ??wie??ym powietrzu. ...

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu