Aktualności

ŚDS Wisznice

Dzie?? Kobiet

7 marca 2019 roku ??wi?towalismy Dzie?? Kobiet. Z tej okazji Panowie obdarowali Panie pi?knymi kwiatami oraz sk??adali ??yczenia. Aby doda? temu ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Wigilia

19 grudnia 2018 roku w Naszym Domu odby??o si? uroczyste spotkanie Wigilijne.

Więcej

ŚDS Wisznice

Weso??ych ??wi?t

Więcej

ŚDS Wisznice

Sandomierz

W dniach 28-30.11.2018r. wybrali??my si? na wycieczk? do Sandomierza.

Więcej

ŚDS Wisznice

??Rozw??j infrastruktury us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice?

Tytu?? projektu: ??Rozw??j infrastruktury us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice? Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Spotkanie w WTZ

W dniu dzisiejszym mogli??my obejrze? przedstawienie tearalne  pt.,,Rozb??jnicy Europy",

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu