Aktualności

ŚDS Wisznice

Grill

Korzystaj?c z ostatnich s??onecznych dni postanowili??my zadba? o teren wok???? naszego o??rodka zagrabiaj?c li??cie, a dope??nieniem pracowitego ...

Więcej

ŚDS Wisznice

Warsztaty z gliny

W naszym o??rodku odby??y si? warsztaty z gliny.

Więcej

ŚDS Wisznice

Przedstawienie teatralne w GOKiO

Korzystaj?c z zaproszenia Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Wisznicach,

Więcej

ŚDS Wisznice

Dzie?? Ch??opaka

Tradycyjnie , jak co roku, obchodzili??my w naszym o??rodku dzie?? ch??opaka.

Więcej

ŚDS Wisznice

Grill

W dniu dziesiejszym korzystaj?c z pi?knej pogody zorganizowali??my grilla,

Więcej

ŚDS Wisznice

Festyn Integracyjny w Roskoszy.

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu