Kadra

Kadra ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach

 

Piotr Romanowicz
kierownik

Judyta Kad??ubowska
instruktor terapii zaj?ciowej

Agnieszka Stawecka
instruktor terapii zaj?ciowej

Monika Kiryczuk
instruktor terapii zaj?ciowej

   Marlena Chmiel
    psycholog  

Katarzyna Kaciuczyk
fizjoterapeuta
 
Katarzyna Jaroszkiewicz
pracownik socjalny

Gra??yna Wojciechowska
g????wny ksi?gowy

 

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu