Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach oferuje usługi ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością, w celu przygotowania i zaadoptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Wszelkie działania, dostosowane są do potrzeb, możliwości i potencjału uczestników. Każdy z nich ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący, oparty o diagnozę potrzeb i możliwości, co warunkuje udział każdej osoby w danym rodzaju i formie zajęć.

ŚDS w Wisznicach świadczy następujące usługi społeczne:

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu