Partnerzy

Nasi partnerzy

Dzi?ki pomocy poni??szych firm i instytucji jeste??my w stanie zapewni? naszym podopiecznym opiek? na najwy??szym poziomie

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
ŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu