Projekty

??Termomodernizacja budynk??w u??yteczno??ci publicznej na terenie Gminy Wisznice?

Więcej

??Rozw??j infrastruktury us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice?

Więcej

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu