Pracownia artystyczna

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu multimediów, muzykoterapii i biblioterapii.

W ramach zajęć  komputerowych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy nabywają umiejętności korzystania komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania  oraz Internetu.

Zajęcia muzyczne rozwijają przede wszystkim zainteresowanie śpiewem i tańcem, a poprzez biblioterapię rozbudzane jest zainteresowanie literaturą, ćwiczenie i utrwalenie umiejętności czytania oraz poprawnej mowy. Działania ukierunkowane są na otwieranie się uczestników na otaczający świat, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, rozwój emocjonalny, duchowy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi przy użyciu różnego rodzaju mediów.
ŚDS Wisznice

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu