Sala terapii ruchem

Podstawowym celem jest aktywizacja i rehabilitacja ruchowa uczestnik??w, w formie grupowej i indywidualnej. ?wiczenia maj? na celu popraw? og??lnej kondycji fizycznej, usprawnienie funkcji motorycznych, korygowanie wad postawy, normalizacj? napi?cia mi???niowego, rozbudzanie zainteresowa?? sportem, zwi?kszenie wydolno??ci oraz relaksacj?.
ŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu