„Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”


 

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Wartość Projektu: 535 382,68 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 528 182,27 zł

Kwota dofinansowania: 342 332,76 zł

Cel główny:  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie Wisznice poprzez wsparcie infrastruktury do ich sprawnego i efektywnego świadczenia.

Cele szczegółowe: zapewnienie odpowiednich warunków do świadczenia wysokiej jakości aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Wisznice, dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców, rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznice.

Najważniejsze zadania: zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach (meble, sprzęt ICT/RTV i AGD, sprzęt do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej), modernizacja łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup i montaż klimatyzacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku – wykonanie utwardzeń, nasadzenia zieleni, budowa osłony śmietnika i zadaszenia na rowery, instalacja monitoringu oraz budowa altan rekreacyjnych.

Przewidywane produkty i rezultaty:

  1. Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania – 1 szt.

  2. Liczba przebudowanych obiektów świadczących usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.

  3. Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 20 osób

  4. Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 30 osób

www.mapadotacji.gov

 

 
 

 

<<< Wróć
09 Sierpień 2018
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu