„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 2 465 365,54

Koszty kwalifikowane projektu: 1 749 920,03

Kwota dofinansowania: 1 487 432,02

Cel główny: poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Wisznice poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze zadania: głęboka termomodernizacja (ocieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacji elektrycznej oświetleniowej, montaż zestawów solarnych do przygotowania c.w.u.) budynków: OSP i ŚDS na Wygodzie, Szkoły Podstawowej w Polubiczach Wiejskich, przedszkola w Wisznicach.

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,19 MWt.

 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 5 szt.

 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.

 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 010,00 m2.

 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 936,55 GJ/rok

 6. llość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 23,79 MWh/rok

 7. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 etat

 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok

 9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok

 10. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 322,15 tony równoważnika CO2 (CI 34)

 11. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 117 278,12 kWh/rok (CI 32)


 


 

<<< Wróć
04 Lipiec 2018

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu