„Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Wartość Projektu: 535 382,68 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 528 182,27 zł

Kwota dofinansowania: 342 332,76 zł

Gmina Wisznice zakończyła już realizację projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych o wartości 535 382,68 zł. Projekt dotyczył rozbudowy infrastruktury na rzecz działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach. W ramach podjętych działań zakupiono wyposażenie do ośrodka wsparcia (meble, sprzęt do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej, ICT,RTV i AGD), zmodernizowano łazienkę z prysznicem oraz oddano do użytku dwie kolejne wyremontowane łazienki. Ponadto w pomieszczeniach ŚDS wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zamontowano klimatyzację, monitoring zewnętrzny oraz zagospodarowano terenu wokół budynku (chodniki, nasadzenia zieleni, budowa osłony śmietnika, zadaszenia na rowery oraz altany) .

Realizacja projektu umożliwia prowadzenie terapii i treningów w szerszym zakresie. Możliwe stało się także wprowadzenie nowych metod pracy na rzecz osób skierowanych do ŚDS, adekwatnych do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych. Wyposażenie placówki w nowe narzędzia przekłada się także na wzrost jakości świadczonych usług oraz daje możliwość prowadzenia działań na rzecz większej grupy odbiorców. 
<<< Wróć
17 Listopada 2018
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu