Dzie?? Kobiet

Dzie?? Kobiet uczcili??my s??odkim pocz?stunkiem przygotowanym przez pracowni? gospodarstwa domowego oraz uroczystym obiadem w restauracji Avangarda. Panowie zaskoczyli ka??d? z Pa?? pi?knymi ??yczeniami oraz kwiatami. 
<<< Wróć
11 Marzec 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu