??niadanie wielkanocne

17 kwietnia 2019 roku w naszym Domu odby??o si? uroczyste ??niadanie wielkanocne. 

Dziel?c si? ??wi?conk? z??o??yli??my sobie ??yczenia. Wsp??lnie sp?dzili??my czas na rozmowach przy pi?knie nakrytym stole. Charakter uroczysto??ci podkre??la??y dekoracje ??wi?teczne, przygotowane przez pracowni? manualn? prezenty dla uczestnik??w oraz tradycyjne potrawy przygotowane w pracowni gospodarstwa domowego. 

<<< Wróć
18 Kwiecień 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu