Si??ownia

25 kwietnia 2019 r. korzystaj?c z pi?knej pogody odwiedzili??my nowo powsta??? si??owni? na stadionie w Wisznicach. Uczestnicy ch?tnie ?wiczyli na dost?pnych sprz?tach co chwil? zmieniaj?c stanowiska. 
<<< Wróć
26 Kwiecień 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu