V Maj??wka Integracyjna w Mi?dzylesiu

    W czwartek 23.05.2019 r. uczestniczyli??my w V Maj??wce Integracyjnej "Jestem wi?c ta??cz?" w Mi?dzylesiu. Mieli??my okazj? spotka? znajome twarze i wsp??lnie ogl?da? przygotowane wyst?py taneczne. Uczestnicy mogli zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cia w fotobudce, a Panie korzysta??y z saloniku urody. Atmosfera spotkania zach?ca??a uczestnik??w do ta??ca i dobrej zabawy.

<<< Wróć
27 Maj 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu