Wyjazd do Firleja

   W dniach 03.06-05.06.2019 r. odby??a si? wycieczka nad jezioro w Firleju. Dzi?ki dopisuj?cej pogodzie mogli??my aktywnie wypoczywa?. Podczas wyjazdu p??ywali??my rowerkiem wodnym, spacerowali??my po okolicy. Wieczorem sp?dzali??my czas przy ognisku, wsp??lnie ??piewaj?c i ta??cz?c. Wszystcy wracali??my wypocz?ci i z dobrymi nastrojami.

<<< Wróć
12 Czerwiec 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu