Wystawa

    13.06.2019 r. mieli??my mo??liwo??? zobaczenia wystawy "Fascynujacy ??wiat paj?k??w i skorpion??w" w pobliskim Gminnym O??rodku Kultury i O??wiaty w Wisznicach. Mogli??my podziwia? wiele r????nych gatunk??w pajak??w i skorpion??w oraz dowiedzie? si? kilku ciekawostek na ten temat. Odwa??ni mogli z bliska podziwia? paj?ki o ??agodnym usposobieniu, trzymaj?c je na d??oni. 
<<< Wróć
14 Czerwiec 2019
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu