Bal Karnawa??owy

20 lutego 2020 roku, w T??usty Czwartek, uczestnicy ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach wzi?li udzia??
w Balu Karnawa??owym organizowanym przez ??DS Caritas Diecezji siedleckiej.
Reprezentacja z naszego domu oraz innych plac??wek rozpocz???a Bal odta??czeniem poloneza. Uczestnicy mieli okazj? bawi? si? w gronie dobrze znanych oraz nowych os??b. Atmosfera by??a niepowtarzalna. Wszyscy ch?tnie ta??czyli w rytmie znanych i lubianych utwor??w. Organizatorzy, opr??cz wspania??ej zabawy i doborowego towarzystwa, zapewnili uczestnikom przepyszny pocz?stunek. By??o to fantastyczne zwie??czenie karnawa??u. Dzi?kujemy za zaproszenie ??i wspania??? zabaw?.
<<< Wróć
24 Luty 2020
ŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu