„Nigdy nie patrz z góry na nikogo chyba, że właśnie pomagasz mu wstać.”

Jasse Jackson

Aktualności

Rajd rowerowy do Romanowa

Za nami baaardzo aktywny dzień. 28 maja wybraliśmy się na rajd rowerowy do Romanowa. Na miejscu czekało już na Nas ognisko, później zwiedzanie...

INFORMACJA

W dniu 02.05.2024r. ośrodek wsparcia będzie nieczynny

INTENSYWNY DZIEŃ

Po więcej zdjęć z Naszego intensywnego dnia zapraszamy do Galeria 🙂

RAJD ROWEROWY

Sezon rowerowy w ŚDS uważamy za otwarty!!! 11 kwietnia wyruszyliśmy na pierwszy w tym roku wiosenny rajd rowerowy po Gminie Wisznice. Trasa wiodła...

Warsztaty o kosmosie

5 marca uczestniczyliśmy w warsztatach o kosmosie w Gminnej Bibliotece w Wisznicach. Zrobiliśmy mapę myśli, a potem czytaliśmy informacje o...

Życzenia Świąteczne

Niech czas Bożego Narodzenia będzie pełen ciepła ,radości i wytchnienia od codziennego pędu. Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz...

Wycieczka do KOSMOPARKU

W dniu20 listopada uczestnicy ŚDS wraz z instruktorami  odwiedzili wystawę KOSMOPARKU w Lublinie gdzie dowiedzieliśmy  się wielu ciekawych faktów o...

Rajd rowerowy

W dniu 19 września  zorganizowaliśmy rajd rowerowy, uczestnicy  ŚDS  wraz z opiekunami pokonali dystans 15 km poprzez malowniczy las i polne ścieżki...
o nas

Nasza Kadra

Piotr Romanowicz

Kierownik

Grażyna Wojciechowska

główna księgowa

Marlena Chmiel

psycholog

Karolina Łuczyńska

fizjoterapeuta

Agnieszka Stawecka

instruktor terapii zajęciowej

Marta Żukowska

instruktor terapii zajęciowej

Judyta Kadłubowska

instruktor terapii zajęciowej

Agnieszka Bonik

pracownik socjalny

O nas

Nasza Misja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach został utworzony uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015r, dzięki czemu placówka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2015r.  Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC – świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wisznice oraz Gminą Rossosz, z usług Domu mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Rossosz.

Celem środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w środowisku jego uczestników.

O nas

Nasza Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach oferuje usługi ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością, w celu przygotowania i zaadaptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Wszelkie działania, dostosowane są do potrzeb, możliwości i potencja??u uczestników. Każdy z nich ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący, oparty o diagnozę potrzeb i możliwości, co warunkuje udział każdej osoby w danym rodzaju i formie zajęć.

ŚDS w Wisznicach świadczy następujące usługi społeczne:

Terapia zajęciowa
Terapia ruchem
Trening funkcjonalny w życiu codziennym
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Wsparcie psychologiczne
Zajęcia edukacyjne
Wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych
Aktywizacja zawodowa w kierunku pomoc kuchenna i sprzątaczka
Współpraca z rodzinami/opiekunami
Imprezy, spotkania i wyjazdy integracyjne
kontakt

Śłużymy pomocą!

 

517 164 174
83 343 62 81
sdswisznice@interia.pl
Wygoda 10, 21-580 Wisznice

Skip to content