„Nigdy nie patrz z góry na nikogo chyba, że właśnie pomagasz mu wstać.”

Jasse Jackson

Aktualności

Awaria telefonu stacjonarnego

Szanowni Państwo, ze względu na awarię telefonu stacjonarnego prosimy o kontakt pod nr tel.517-164-174

Życzenia Świąteczne

Niech czas Bożego Narodzenia będzie pełen ciepła ,radości i wytchnienia od codziennego pędu. Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz...

Wycieczka do KOSMOPARKU

W dniu20 listopada uczestnicy ŚDS wraz z instruktorami  odwiedzili wystawę KOSMOPARKU w Lublinie gdzie dowiedzieliśmy  się wielu ciekawych faktów o...

Rajd rowerowy

W dniu 19 września  zorganizowaliśmy rajd rowerowy, uczestnicy  ŚDS  wraz z opiekunami pokonali dystans 15 km poprzez malowniczy las i polne ścieżki...

Integracyjny rajd rowerowy

W dniu 23 maja odbył się Integracyjny Rajd Rowerowy uczestnicy ŚDS wraz z uczestnikami WTZ w Wisznicach odbyli wspólny przejazd rowerem na trasie...

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i...

Wycieczka do Polańczyka

Podczas kilkudniowej wycieczki zwiedziliśmy Placówkę Straży Granicznej w Czarnej Górnej ,Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi. Odwiedziliśmy...

8 marca Dzień Kobiet

W dniu 8 marca br. obchodziliśmy wyjątkowy dzień dla wszystkich, a szczególnie dla Pań, czyli dzień kobiet. Panowie zaśpiewali gromkie 100 lat dla...

ŻYCZENIA ŚWIATECZNE

  Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,  a...

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu podczas których uczestnicy poznają, uczą się zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z przyjęciem...
o nas

Nasza Kadra

Piotr Romanowicz

Kierownik

Grażyna Wojciechowska

główna księgowa

Marlena Chmiel

psycholog

Karolina Łuczyńska

fizjoterapeuta

Agnieszka Stawecka

instruktor terapii zajęciowej

Marta Żukowska

instruktor terapii zajęciowej

Judyta Kadłubowska

instruktor terapii zajęciowej

Agnieszka Bonik

pracownik socjalny

O nas

Nasza Misja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach został utworzony uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015r, dzięki czemu placówka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2015r.  Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC – świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wisznice oraz Gminą Rossosz, z usług Domu mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Rossosz.

Celem środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w środowisku jego uczestników.

O nas

Nasza Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach oferuje usługi ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością, w celu przygotowania i zaadaptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Wszelkie działania, dostosowane są do potrzeb, możliwości i potencja??u uczestników. Każdy z nich ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący, oparty o diagnozę potrzeb i możliwości, co warunkuje udział każdej osoby w danym rodzaju i formie zajęć.

ŚDS w Wisznicach świadczy następujące usługi społeczne:

Terapia zajęciowa
Terapia ruchem
Trening funkcjonalny w życiu codziennym
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Wsparcie psychologiczne
Zajęcia edukacyjne
Wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych
Aktywizacja zawodowa w kierunku pomoc kuchenna i sprzątaczka
Współpraca z rodzinami/opiekunami
Imprezy, spotkania i wyjazdy integracyjne
kontakt

Śłużymy pomocą!

 

517 164 174
83 343 62 81
sdswisznice@interia.pl
Wygoda 10, 21-580 Wisznice

Skip to content