Tu zmieniamy życia

Nasze pracownie

o nas

Nasza Kadra

Piotr Romanowicz

Kierownik

Grażyna Wojciechowska

główna księgowa

Marlena Chmiel

psycholog

Karolina Łuczyńska

fizjoterapeuta

Agnieszka Stawecka

instruktor terapii zajęciowej

Marta Żukowska

instruktor terapii zajęciowej

Judyta Kadłubowska

instruktor terapii zajęciowej

Pracownia Artystyczna

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu multimediów, muzykoterapii i biblioterapii.

W ramach zajęć  komputerowych uczestnicy środowiskowego Domu Samopomocy nabywają umiejętności korzystania komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania  oraz Internetu.

zajęcia muzyczne rozwijają przede wszystkim zainteresowanie śpiewem i tańcem, a poprzez biblioterapię rozbudzane jest zainteresowanie literaturą, ćwiczenie i utrwalanie umiejętności czytania oraz poprawnej mowy. działania ukierunkowane są na otwieranie się uczestników na otaczający świat, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, rozwój emocjonalny, duchowy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi przy użyciu różnego rodzaju mediów.

Pracownia gospodarstwa domowego

Głównym celem zajęć jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego, takich jak: wybór i zakup odpowiednich produktów spożywczych, przygotowywanie prostych posiłków, gotowanie, nakrywanie do stołu i sprzątanie. Do dyspozycji uczestników jest sprzęt AGD, z którego obsługą muszą się zapoznać, zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. W ramach treningów kulinarnych uczestnicy uczą się przygotowywać przetwory, desery oraz piec ciasta.

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości, uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.

Codzienne przygotowywany jest ciepły posiłek dla wszystkich uczestników ŚDS.

Pracownia manualna

Zajęcia z zakresu plastyki, rękodzieła artystycznego oraz sztuk użytkowych, ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, samodzielności, doskonalenia motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaspokojenie potrzeb samorealizacji. 

Wykonujemy tu prace takie jak: ozdoby świąteczne, malowanie farbami, prace z wykorzystaniem drewna lub sklejki, decoupage, scrapbooking i wiele innych.

Sala terapii ruchem

Podstawowym celem jest aktywizacja i rehabilitacja ruchowa uczestników, w formie grupowej i indywidualnej. Ćwiczenia mają na celu poprawę ogólnej kondycji fizycznej, usprawnienie funkcji motorycznych, korygowanie wad postawy, normalizację napięcia mięśniowego, rozbudzanie zainteresowań sportem, zwiększenie wydolności oraz relaksacją.

Skip to content